Bu dönem İleri Veri Tabanı dersinde Spatial Types öğreniyoruz. Peki nedir bu Spatial Types?